Oni Koji Se Brinu o svemu

Za više informacija

Sve informacije možete da dobijete na sledeće brojeve telefona:

+381 (0)13 641 144
+381 (0)13 641 010
+381 (0)62 770 173

E-mail: domzastaralica@open.telekom.rs

Naša ustanova socijalne zaštite ima dozvolu za rad i registrovana je kod Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku i demografiju Novi Sad, pod brojem
113-022-00610/2010-01 od 12. oktobar 2010. godine, kao i kod Privrednog suda Pančevo rešenjem broj FI 61/10 - registarski uložak broj 5-245 od 26.10.2010.